Forløbet for damplokomotiv 01 013 på vedligeholdelsesværksted (RAW - Reichsbahn-Ausbesserungswerk)

01 013 på RAW

1 dag
(kl. 10):
Lokomotivet ankommer, som regel ved egen kraft, og indskrives på RAW. Mens lokomotivet afkøler, gennemgåes det for evetuelle skader, og disse noteres i lokomotivets papirer. Tenderen frakobles.

 

01 013 på RAW

2. dag
(6:30 til 9:00):
Rengøring af lokomotivet (sprøjtning med varmt vand). - Rengøring af brand- og røgkammeret. - Aftapning af kedelvand.

(Kl. 10:00):
Lokomotivet køres til værkstedet.

 

01 013 på RAW

3. dag
(Kl. 7:00):
Demontering I: Lokomotivet løftes fra akslerne og anbringes på et rullestativ (se følgende billeder).
Fittings og dele demonteres og leveres til specialværkstedet for afkogning (afsyring). - Små dele (balanceringshåndtag, bremsedele mv.) anbringes i jernkurve, der dyppes ned i karrene, sammen med det materiale der skal rengøres.

 

01 013 på RAW

3. dag
(Kl. 14:00):
Demontering II. Kedlen løftes fra rammen og føres til kedelsmeden. - Rammen kommer på målestand.

 

01 013 på RAW

Bearbejdning af kedlen i kedelmaskinen (borestativ). Udskiftning af utætte bolte og nitter. Udskiftning af varme- og røgrør.

 

01 013 på RAW

Efter hver udvendig og indvendig undersøgelse samt efter hver omfattende reparation udføres en vandtryksprøve (med koldt vand), hvor kedlen kontrolleres ved forhøjet kedeltryk for lækager og mulige ændringer i form. Vandtryksprøven efterfølges af en damptryktest, hvor kedlen belastes på samme måde som når den er i drift.

 

01 013 på RAW

4. og 5. dag:
Montering I. Måling og bearbejdning af rammen (på højre side af cylinderen hænger målearket)
5. dag
(Kl. 16:00):
Udbedring af kedelbeklædning.

 

01 013 på RAW 

6-8 dag
Start af montering II
Førerhus, pumper, små og store rør, forvarmer monteres, samt indvendig kontrol.

 

01 013 på RAW

8. dag
(Kl. 11:00):
Start af montering III.
Lokomotivet placeres på akslerne.

 

01 013 på RAW

9. dag
(Kl 14:00):
Start af montering IV.

10. dag
(Kl. 16:30):
Dampstemplerne med glidere og krydshoveder er tilpasset, træk- og koblingsstænger monteret, vindafledere påsat. Lokomotivet køres til opvarmningsremisen og den renoverede tender tilkobles.

 

01 013 på RAW

11. Dag
(Kl. 6:00):
Opvarmning af lokomotiv til indeksering. Montering af indekseringsenheder.

(Kl. 11:00):
Indeksering af lokomotivet.

(Kl. 13:00):
Ubelastet testkørsel, udbedring af mindre fejl.

(kl. 16:00):
Lokomotivet forlod udbedret værkstedet, for at foretage en testkørsel med last.

 

Kilde: 
Peter Kühne (Hrsg.). Erhaltungswirtschaft bei der Deutschen Reichsbahn. 
Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelanstalt m.b.H. bei der Deutschen Reichsbahn, Berlin 1933

 

 

Pin It