Da de tyske lokomotiver fik nye numre, eller sagt på en anden måde, hvordan en klasse V 160 blev til en klasse 216.

V 160 010

I takt med at der blev indført computere i 1960'erne, besluttede man hos Deutsche Bundesbahn, at ændre systemet hvorved lokomotiverne var nummereret. De nye krav gjorde at det ikke længere var muligt at benytte det gamle system, med et bogstav der fortalte hvilket type lokomotiv der var tale om, og beslutningen betød at der freamdrettet kun blev benyttet tal når et lokomotiv skulle nummereres. I det gamle nummersystem kunne man ud fra bogstavet se hvilken type lokomotiv der var tale om, og f.eks. står V'et foran et nummer for at det er et lokomotiv med "Verbrennungsmotor", altså et diesellokomotiv.

I 1968 blev de nye numre rullet ud, og herefter blev lokomotiverne opdelt i følgende kategorier:

0 - Damplokomotiver
1 - Ellokomotiver
2 - Diesellokomotiver
3 - Små lokomotiver (Köf og lign.)
4 - El-togsæt
5 - Batteridrevne togsæt
6 - Dieseltogsæt
7 - Tjenestelokomotiver og skinnebusser
8 - Styrevogne til el-togsæt
9 - Styrevogne til dieseltogsæt

Nye tyske lokomotivnumre består af

et kategorinummer+klasse (K)
et løbenummer (L)
et kontrolciffer (C)

KKK LLL C

Fremgangsmåden ved konverteringen af de gamle numre, var at man udskiftede bogstavet med det nye kategorinummer, men da man ønsker at lokomotiverne stadig har 3 cifre, fjernes samtidig det sidste ciffer hvis lokomotivet allerede havde 3 cifre., og en V 160 bliver herefter til en 216. Ved 2 cifrede numre, tillægges blot kategorinummeret, og således bliver en E 10 til 110, og damplokomotivet 03 til 003.
Ved flerdelte klassenumre blev numrene trukket sammen, og underklassen blev en del af det nye nummer. Herved blev V 100-10 til 211 og V 100-20 til 212.


Kontrolcifferet gør at det er umuligt at taste et lokomotivnummer forkert ved togmeldinger der foregår manuelt, idet en computer med det samme vil beregne kontrolcifferet, og derved ikke kan gennemføre handlingen. Kontrolcifferet beregnes ud fra lokomotivets nummer, ved skiftevis at at gange de enkelte tal i lokomotivnummeret med 1 og 2. for 216 188 vil det se således ud:

2 x 1 = 2
1 x 2 = 2
6 x 1 = 6
1 x 2 = 2
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16

Herefter tages tværsummen: 2 + 2 + 6 + 2 + 8 + 1 + 6 = 27
Tværsummen rundes nu op til nærmeste hele tal der er deleligt med 10 (i dette tilfælde 30) som så trækkes fra tværsummen:

27 - 30 = -3

Komtrolcifferet er -3, og herved bliver det samlede nummer for dette lokomotiv 216 188-3

Den skarpe læser vil nu sikkert gøre indsigelse, og sige at 8 x 2 = 16, og det er jo korrekt, men tricket er at to-cifrede tal bliver skilt ad, og herved får vi 1 og 6.


Når man omtaler et lokomotiv på skrift eller i tale, benytter man ikke kontrolcifferet, men kun selve lokomotivnummeret, i dette tilfælde 216 188

 

 

Pin It